Работа при нас

Обърнете внимание, че организацията е процес на предварителна подготовка.
Нещатните сътрудници ще се ползват с предимство при наемане на хора за щатни позиции.

*НОВО* 12.07.2010
Процедура по набиране на администратори
Във връзка с необходимостта от създаване на структури по места, обявяваме процедура по набиране на администратори. Администраторите са служебни лица и дейността им е свързана с изграждането и функционирането на мрежата в съответния им район.

Повече информацияНещатно сътрудничество
Можете да се запознаете с част от вътрешната организация и някои рутинни задачи без взаимни ангажименти. Това може да ви даде предимство при откриване на щатни позиции.

Оперативен административен сътрудник - подпомага дейността по развитие на организацията и обслужване на членовете. Няма политически функции. До основаването на партията дейността е изцяло онлайн, без фиксирано време. Заинтересованите ще преминат практическо обучение в хода на работата.

За контакт: dсоrp.hr@gmаil.cоm (препишете адреса на ръка).
Ограничения

С цел допълнителна защита на интересите на всеки отделен член от внасяне на стари, порочни политически практики, членството ще бъде ограничено за следните групи:
- бивши и кандидат-кметове и общински съветници на областни центрове;
- бивши и кандидати за представители в Народното събрание и Европейския парламент;
- бивши министри и заместник-министри.

Изброените могат да участват само като редови членове, но не и да се кандидатират за изборни длъжности в организацията или за представители.
Авторски права

© Никаква част от авторските права върху съдържанието на сайта не се преотстъпва без изрично съгласие.
Авторските права върху цитираното съдържание на сайта са собственост на техните автори. Материалите са публикувани със съгласието на авторите.