Какво ми дава членството?

След като попълниш заявката си за членство и проверим дали отговаряш на условията, ще получиш достъп до членство в демократична организация - политическа партия.

Участието ти дава:
- представителство;
- политическо влияние;
- защита на интереса с ресурса на партията.

По-конкретно, получаваш:
- участие във формирането на политиката на партията, според собствения интерес;
- номиниране на кандидат-представители за всяко ниво на местната и централна власт;
- постоянен контрол над дейността на представителя;
- възможност за политическа кариера на местно или централно ниво.

Можеш да станеш съучредител или да изчакаш другите да свършат работата. В такъв случай трябва да знаеш, че всички изброени по-горе права влизат в сила и стават валидни само за членовете-учредители.

***
Членовете, постъпили в партията след момента на учредяването й, се ползват с друг статут и не добиват пълни права веднага.

Членовете, постъпили след учредяването ще се ползват с пълните си права едва след деветия месец на своето членство.

Времето е разпределено в три етапа, които дават различни права и степен на влияние в партията.

Първи етап - до края на третия месец от влизането в партията

Членът се ползва със статут на наблюдател. Има правото да присъства на всички заседания.
Няма право:
- да се изказва;
- да гласува направените предложения по политиката на партията;
- да предлага каквото и да било
- да се кандидатира за пост в партията или за представител;
- да гласува предложените кандидатури.

Втори етап - периода между началото на четвъртия и края на шестия месец

Членът добива ограничени права:
- да гласува направените предложения по политиката на партията;

Няма право:
- да се изказва;
- да предлага каквото и да било
- да се кандидатира за пост в партията или за представител;
- да гласува предложените кандидатури.

Трети етап - от началото на седмия до края на деветия месец

Членът получава следните права:
- да се изказва;
- да гласува направените предложения по политиката на партията;
- да прави предложения по политическите въпроси;
- да гласува предложените кандидатури за изборни длъжности и постове в партията.

Няма право да:
- да номинира кандидати;
- да се кандидатира.

След изтичане на деветмесечния период, членът се сдобива с всички права, които са валидни за съучредителите.

Ограничения

С цел допълнителна защита на интересите на всеки отделен член от внасяне на стари, порочни политически практики, членството ще бъде ограничено за следните групи:
- бивши и кандидат-кметове и общински съветници на областни центрове;
- бивши и кандидати за представители в Народното събрание и Европейския парламент;
- бивши министри и заместник-министри.

Изброените могат да участват само като редови членове, но не и да се кандидатират за изборни длъжности в организацията или за представители.
Авторски права

© Никаква част от авторските права върху съдържанието на сайта не се преотстъпва без изрично съгласие.
Авторските права върху цитираното съдържание на сайта са собственост на техните автори. Материалите са публикувани със съгласието на авторите.