Защита на личния интерес

Цялата концепция за партия е базирана на идеята, че интересът на членовете е преди всичко друго. Всички механизми са проектирани да подсигуряват максимална функционалност по отношение на дейностите по защита на интересите на членовете.

Тук влизат:

1. ОБЩО ГЛАСУВАНЕ ПО ВСЕКИ ПОЛИТИЧЕСКИ ВЪПРОС

- пряк избор на всеки кандидат за представител във властта (вътрешни избори)
- директно задаване на приоритетите на представителите във властта
- директни указания за тяхното политическо поведение и гласуване в качеството им на представители

Изходна позиция при определянето на този тип партийни отношения беше, че един представител е предимно и единствено представител - представлява хората, които са го издигнали и избрали и се ръководи изцяло от техните решения. Правото на представителя да се изживява като "личност" и да проявява самоинициатива е силно ограничено. Работата му е да представлява. Друг вариант няма.


2. РАЗДЕЛЕНИЕ НА ФУНКЦИИТЕ

Обичайната картина за почти всички политически партии е един и същи човек да е едновременно и партиен шеф на някое от нивата, и представител, и основен фактор при формирането на политиката, и да посочва еднолично кои да са представителите.

При изготвяне на концепцията на партията, съвсем преднамерено и внимателно обмислено, беше взета предвид възможността за злоупотреба от страна на политическите представители и ръководствата по места и на централно ниво.

С цел избягване на конфликта на интереси и възможностите за политическа корупция, ние, които изготвихме този проект, решихме да разделим функциите и правата на отделните субекти в партията.

В тази партия един и същи човек не може да прави повече от едно нещо.

Така гарантираме представителността и защитата на интереса на членовете. Това е ключов момент в изготвения проекто-устав и това е единственото, което не подлежи на никакво обсъждане. Всеки, който се опита да наруши този баланс, ще бъде моментално изритан.


Ограничения

С цел допълнителна защита на интересите на всеки отделен член от внасяне на стари, порочни политически практики, членството ще бъде ограничено за следните групи:
- бивши и кандидат-кметове и общински съветници на областни центрове;
- бивши и кандидати за представители в Народното събрание и Европейския парламент;
- бивши министри и заместник-министри.

Изброените могат да участват само като редови членове, но не и да се кандидатират за изборни длъжности в организацията или за представители.
Авторски права

© Никаква част от авторските права върху съдържанието на сайта не се преотстъпва без изрично съгласие.
Авторските права върху цитираното съдържание на сайта са собственост на техните автори. Материалите са публикувани със съгласието на авторите.